Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
ZOB7005 Seminer I (Dok) Secmeli Dersler 0 2 5 FEHMİ GÜREL
ZOB7007 Kanatlı Hayvanların Yetiştiriciliğinde İleri Teknikler Secmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7009 Arı Ürünleri Secmeli Dersler 3 0 8 FEHMİ GÜREL
ZOB7011 Teorik Dağılımlar Secmeli Dersler 3 0 8 MEHMET ZİYA FIRAT
ZOB7013 enerji beslenmesi Secmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7015 Biyoklimatoloji ve Çiftlik Hayv.Adaptasyon Secmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7017 protein beslenmesi Secmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7019 Küçükbaşların Bölgelere Göre Analizi ve Islah Yolları Secmeli Dersler 2 0 8 İBRAHİM ZAFER ARIK
ZOB7021 Süt Sığırlarının Beslenmesi Secmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7023 Bayesian Yöntemleri Secmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7025 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğinde Alternatif Sistemler Secmeli Dersler 3 0 8 TÜLİN AKSOY
ZOB7027 Tekrarlı Ölçümlü Verilerin Analizi Secmeli Dersler 3 0 8 MEHMET ZİYA FIRAT
ZOB7029 Doğrusal Modellerin İstatistiksel Analizi Secmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7031 Kanatlı Beslemede Yeni Gelişmeler Secmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7033 hayvan beslemede yem katkı maddeleri Secmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7035 Bıldırcın Yetiştiriciliği ve Islahı Secmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7037 Kantitatif Genetik ve Genomikte Bilgisayar Uygulamaları Secmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7039 Kantitatif Genetik ve Genomik Secmeli Dersler 3 0 8 BURAK KARACAÖREN
ZOB7041 Reprodüktif Hormonlar Secmeli Dersler 2 0 8 -
ZOB7043 Hayvan Türlerinde Sexuel Siklus Biçim ve Davranışları Secmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7045 Atlarda Reprodüksiyon Secmeli Dersler 2 0 8 -
ZOB7047 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - I Secmeli Dersler 3 0 8 -
FBE7901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 FEHMİ GÜREL
FBE7903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 FEHMİ GÜREL

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
ZOB7006 SEMİNER II Seçmeli Dersler 0 2 5 -
ZOB7008 Arı Genetiği Islahı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7010 Kanatlılarda Üreme Fizyolojisi ve Yapay Tohumlama Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7012 Vitamin Beslenmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7014 Karma Yemler Teknolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7016 Yapağı ve Tiftik Üretimi Seçmeli Dersler 2 0 8 -
ZOB7018 Hayvan Barınaklarında Projelendirme Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7020 Kesikli Verilerin Analizi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7022 Regresyon Analizi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7024 ET SIĞIRLARININ BESLENMESİ VE SIĞIR BESİSİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7026 Mineral Beslenmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7028 Koyunların Beslenmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7030 DAMIZLIK DEĞER TAHMİN ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli Dersler 2 2 8 -
ZOB7032 KIRSAL KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7034 Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7036 Uygulamalı Zaman Serisi Analizi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7038 Doğrusal Olmayan Modeller Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7040 YEMLERDE BULUNAN TOKSİK MADDELER Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7042 ATIK VE ARTIK MADDELERİN HAYVAN BESLEMEDE KULLANIMI Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7044 HAYVAN DAVRANIMLARI Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7048 Genomik’de Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7050 GENOMİK'DE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7052 HAYVANLARDA YETİŞTİRME HİJYENİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7054 SIĞIRLARDA EMBRYO TRANSFERİ Seçmeli Dersler 3 1 8 -
ZOB7046 MOLEKÜLER MARKER VERİLERİ İLE GENETİK ÇEŞİTLİLİK ANALİZLERİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7056 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK-II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
FBE7902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE7904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
ZOB7005 Seminer I (Dok) Seçmeli Dersler 0 2 5 FEHMİ GÜREL
ZOB7007 Kanatlı Hayvanların Yetiştiriciliğinde İleri Teknikler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7009 Arı Ürünleri Seçmeli Dersler 3 0 8 FEHMİ GÜREL
ZOB7011 Teorik Dağılımlar Seçmeli Dersler 3 0 8 MEHMET ZİYA FIRAT
ZOB7013 enerji beslenmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7015 Biyoklimatoloji ve Çiftlik Hayv.Adaptasyon Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7017 protein beslenmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7019 Küçükbaşların Bölgelere Göre Analizi ve Islah Yolları Seçmeli Dersler 2 0 8 İBRAHİM ZAFER ARIK
ZOB7021 Süt Sığırlarının Beslenmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7023 Bayesian Yöntemleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7025 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğinde Alternatif Sistemler Seçmeli Dersler 3 0 8 TÜLİN AKSOY
ZOB7027 Tekrarlı Ölçümlü Verilerin Analizi Seçmeli Dersler 3 0 8 MEHMET ZİYA FIRAT
ZOB7029 Doğrusal Modellerin İstatistiksel Analizi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7031 Kanatlı Beslemede Yeni Gelişmeler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7033 hayvan beslemede yem katkı maddeleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7035 Bıldırcın Yetiştiriciliği ve Islahı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7037 Kantitatif Genetik ve Genomikte Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7039 Kantitatif Genetik ve Genomik Seçmeli Dersler 3 0 8 BURAK KARACAÖREN
ZOB7041 Reprodüktif Hormonlar Seçmeli Dersler 2 0 8 -
ZOB7043 Hayvan Türlerinde Sexuel Siklus Biçim ve Davranışları Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7045 Atlarda Reprodüksiyon Seçmeli Dersler 2 0 8 -
ZOB7047 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
FBE8901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 FEHMİ GÜREL
FBE8903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 FEHMİ GÜREL

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
ZOB7006 SEMİNER II Seçmeli Dersler 0 2 5 -
ZOB7008 Arı Genetiği Islahı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7010 Kanatlılarda Üreme Fizyolojisi ve Yapay Tohumlama Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7012 Vitamin Beslenmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7014 Karma Yemler Teknolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7016 Yapağı ve Tiftik Üretimi Seçmeli Dersler 2 0 8 -
ZOB7018 Hayvan Barınaklarında Projelendirme Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7020 Kesikli Verilerin Analizi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7022 Regresyon Analizi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7024 ET SIĞIRLARININ BESLENMESİ VE SIĞIR BESİSİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7026 Mineral Beslenmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7028 Koyunların Beslenmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7030 DAMIZLIK DEĞER TAHMİN ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli Dersler 2 2 8 -
ZOB7032 KIRSAL KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7034 Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7036 Uygulamalı Zaman Serisi Analizi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7038 Doğrusal Olmayan Modeller Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7040 YEMLERDE BULUNAN TOKSİK MADDELER Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7042 ATIK VE ARTIK MADDELERİN HAYVAN BESLEMEDE KULLANIMI Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7044 HAYVAN DAVRANIMLARI Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7048 Genomik’de Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7050 GENOMİK'DE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7052 HAYVANLARDA YETİŞTİRME HİJYENİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7054 SIĞIRLARDA EMBRYO TRANSFERİ Seçmeli Dersler 3 1 8 -
ZOB7046 MOLEKÜLER MARKER VERİLERİ İLE GENETİK ÇEŞİTLİLİK ANALİZLERİ Seçmeli Dersler 3 0 8 -
ZOB7056 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK-II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
FBE8902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE8904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
ZOB9905 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 FEHMİ GÜREL
FBE9901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 FEHMİ GÜREL
FBE9903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 FEHMİ GÜREL

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
ZOB9906 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 -
FBE9902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE9904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
ZOB9915 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 FEHMİ GÜREL
FBE9911 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 FEHMİ GÜREL
FBE9913 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 FEHMİ GÜREL

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
ZOB9916 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 -
FBE9912 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE9914 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -
T: Theory/Kurumsal | U: Applied/Uygulama | Z: Zorunlu/Required | S: Secmeli/Elective | AKTS: ECTS

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)