Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
ZOB5005 Seminer I (YL) Secmeli Dersler 0 2 3 FEHMİ GÜREL
ZOB5007 Tavukçulukta Üretim Teknikleri Secmeli Dersler 3 0 6 TÜLİN AKSOY
ZOB5021 Bilgisayar Uygulamaları Secmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5023 İstatistiksel Yöntemler Secmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5027 Çiftlik Hayv. Döl Verimini Artırma Yolları Secmeli Dersler 3 0 6 FETİH GÜLYÜZ
ZOB5031 Hayvan Besleme ve Çevre İlişkileri Secmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5033 Balık Besleme Secmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5009 Hayvancılıkta Çevre ve Denetimi Secmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5011 Teknik Arıcılık Secmeli Dersler 3 0 6 FEHMİ GÜREL
ZOB5013 Bitkisel Üretimde Arı Kullanımı Secmeli Dersler 2 2 6 FEHMİ GÜREL
ZOB5017 Hayvancılıkta Populasyon Genetiği Secmeli Dersler 3 0 6 TAKİ KARSLI
ZOB5019 Parametrik Olmayan İstatistik Metotlar Secmeli Dersler 3 0 6 MEHMET ZİYA FIRAT
ZOB5025 Et Tavuğu Yetiştirme ve Islahı Secmeli Dersler 3 0 6 TÜLİN AKSOY
ZOB5035 yumurta tavuklarının beslenmesi Secmeli Dersler 3 0 6 MEHMET MUSTAFA ERTÜRK
ZOB5037 Örnekleme Yöntemleri Secmeli Dersler 3 0 6 MEHMET ZİYA FIRAT
ZOB5039 Hayvan Islahının Genetik Esasları Secmeli Dersler 2 2 6 AŞKIN GALİÇ
ZOB5041 Kanatlıların Sindirim Fizyolojileri Secmeli Dersler 3 0 6 MEHMET MUSTAFA ERTÜRK
ZOB5043 Çiftlik Hayvanlarında Gametogenezis ve Fertilizasyon Secmeli Dersler 2 0 6 FETİH GÜLYÜZ
ZOB5045 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA MOLEKÜLER GENETİK UYGULAMALAR Secmeli Dersler 2 1 6 TAKİ KARSLI
ZOB5047 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - I Secmeli Dersler 3 0 6 -
FBE5901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 FEHMİ GÜREL
FBE5903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 FEHMİ GÜREL

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
ZOB5008 Hayvancılık İşletmelerinin Proje ve Fizibilitesi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5010 Kuluçka Tekniği Seçmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5012 Bal Arısı Hastalıkları Seçmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5014 Deneme Planlaması Seçmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5016 Yumurta Tavuğu Yetiştirme ve Islahı Seçmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5018 Yem Kalite Kontrol ve Analiz Teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5020 Kuzu Besisi Yöntemleri Seçmeli Dersler 2 0 6 -
ZOB5022 Koyunculuğun Bilimsel Esasları Seçmeli Dersler 2 0 6 -
ZOB5024 beslenmeye bağlı metabolik hastalıklar Seçmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5026 Varyans Unsurlarını Tahmin Yöntemleri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5028 İstatistiksel Yorumlama Seçmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5030 Anket Yapma ve Analiz Teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5032 Et tipi tavukların beslenmesi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5034 Bombus Arısı Biyolojisi ve Davranış Özellikleri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5036 Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Sürü Yönetimi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
ZOB5038 İneklerde Üreme Fizyolojisi ve Östrüs Senkronizasyonu Seçmeli Dersler 2 0 6 -
ZOB5040 İnek ve Boğada Genital Organ Anatomisi ve Fizyolojisi Seçmeli Dersler 2 0 6 -
ZOB5006 SEMİNER II Seçmeli Dersler 0 2 3 -
ZOB5042 TEMEL GENETİK Seçmeli Dersler 4 0 6 -
ZOB5044 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - II Seçmeli Dersler 3 0 6 -
FBE5902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE5904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
ZOB6905 Yüksek Lisans Tezi Seçmeli Dersler 0 0 21 FEHMİ GÜREL
FBE6901 Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Dersler 0 0 8 FEHMİ GÜREL
FBE6903 Danışmanlık Seçmeli Dersler 0 1 1 FEHMİ GÜREL

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
ZOB6906 Yüksek Lisans Tezi Seçmeli Dersler 0 0 21 -
FBE6902 Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Dersler 0 0 8 -
FBE6904 Danışmanlık Seçmeli Dersler 0 1 1 -
T: Theory/Kurumsal | U: Applied/Uygulama | Z: Zorunlu/Required | S: Secmeli/Elective | AKTS: ECTS

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)