Alt Yapı

Ziraat Fakültesi Altyapı Durumu

   Fakültemizde eğitim-öğretime beş binada devam edilmektedir. Binalarda; 3 tanesi amfi düzeninde olmak üzere 19 adet derslik, 2 adet çizim salonu, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, bir adet 200 kişilik konferans salonu ve 23 adet laboratuvar bulunmaktadır. Dersliklerin tamamında ve toplantı salonlarında projeksiyon ve internet bağlantıları mevcuttur.

   Ziraat Fakültesi’nde araştırma, uygulama, analiz, deney vb. hizmetlerin yapıldığı farklı laboratuvarlar bulunmaktadır. Bunlar; biyoteknoloji ve moleküler biyoloji, derim sonrası fizyolojisi, pomoloji ve sitoloji, fitopatoloji, entomoloji, tarım makinaları, toprak ve bitki besleme, zootekni, ve hayvan besleme laboratuvarlarıdır. Bu laboratuvarlarda, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama çalışmalarının yanısıra, bölgedeki tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin gereksinimlerine yönelik hizmetler de verilmektedir.

   Ziraat Fakültesi’nin Kampüs ve Aksu olmak üzere iki Araştırma-Uygulama Çiftliği bulunmaktadır. Kampüs Çiftliğiaçık ve örtüaltı üretim alanları, hayvancılık tesisleri (büyükbaş ve kanatlılar) ve atölyelerden oluşmaktadır. Fakültenin araştırma ve uygulamalarının büyük bölümü bu çiftlikte gerçekleştirilmektedir. Çiftlikte 100 başlık süt sığırcılığı tesisi tamamlanmış olup 2007 yılı içerisinde faaliyete geçmiştir. Ayrıca, günlük 3 ton kapasiteli süt işleme tesisi bulunmaktadır. Çiftlikte domates, biber, salatalık, karpuz, kışlık sebzeler, tatlı patates, günlük süt, ayran, yoğurt, krema, köy tipi beyaz peynir ve bıldırcın yumurtası üretilmektedir. Aksu Çiftliği ise Antalya şehir merkezine 20 km. uzaklıktaki Aksu ilçesinde yer almaktadır. Yaklaşık 1000 dekar büyüklüğünde olan bu çiftlikte de buğday, mısır, yem bitkileri tarımı ile zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Sürdürülebilir Entegre Tarım Projesi

   Sürdürülebilir entegre tarım çalışmalarımız 2005 yılından itibaren devam etmektedir. Bu önemli projeyle, fakültemizdeki farklı disiplinlerin birlikte çalışarak üretimdeki sürdürülebilir döngüyü sağlamaları amaçlanmaktadır. Bu döngü aşağıdaki gibi olmaktadır:

  • Yem bitkileri ve silajlık mısır üretimi yapılarak Sığırcılık İşletmesi’nin kaba yem ve silaj gereksinimi karşılanmakta,
  • Sığırcılık işletmesinden elde edilen süt Süt İşleme Tesisi’ne sevk edilerek; yoğurt, ayran, tereyağ, dondurma, kefir vb. ürünlere işlenmekte,
  • Sığırcılık İşletmesi’nde biriken hayvansal atık Biyogaz Tesisi’nde biyoenerjiye dönüştürülerek kışın seralarda ısıtma amacıyla yararlanılacaktır. Bu süreç sonucunda elde edilen kompost ise organik sebze ve meyve üretiminde gübre olarak kullanılacaktır.

   Bu entegre proje ile:

  • Fakültemiz öğrencilerine, üretimin her aşamasında uygulama yapma olanağı sağlanmış olacak ve son yıllarda gündemde olan entegre üretim, sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği gibi konular uygulama yaparak öğretilecektir.
  • Öğretim elemanlarımızın özellikle disiplinler arası araştırmalarını yürütebilmeleri için gerekli ortamlar sağlanmış olacaktır.
  • Bu proje, entegre ve sürdürülebilir üretim konularında yeterince bilgi sahibi olmayan bölge üreticileri ve yatırımcıları için örnek teşkil edecektir.
  • Öncelikle üniversitemiz personeline ve kafeteryalarına doğal ve sağlıklı ürünler sunma olanağına kavuşulacaktır.

Sığırcılık İşletmesi

   Ziraat Fakültesi sürdürülebilir entegre tarım projesinin ana unsurlarından biri olan ve üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi ile Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen sığırcılık tesisi 2007 yılında faaliyete geçmiştir.
Tesis edilen ahır, tüm sürüyü tek çatı altında barındıracak şekilde planlanmıştır. Kapalı alanı 1200 m2 olan tesiste ayrı bir sağım odası, süt odası, yem deposu ve 2 adet büro bulunmaktadır. Ayrıca, 2 adet silaj çukuru, kuru ot depolamak için 1 adet sundurma ve işçi ailesinin yaşayabilmesi için bir de lojman bulunmaktadır.
Süt tamamen sağlıklı koşullarda, otomatik sağım makinaları ile el değmeden sağılmakta ve süt odasında bulunan soğutucu süt tankına alınmaktadır. Burada hijyenik koşullarda dinlendirilen süt, işlenmek üzere süt işletmesine taşınmaktadır.

Süt İşleme Tesisi

   Bir uzman gıda mühendisi sorumluluğunda, tamamen doğal ve sağlıklı koşullarda yoğurt, ayran, krema ve köy tipi peynir üretimi yapılmaktadır. Tesisimizdeki üretimle ilgili olarak 27.11.2006 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Gıda Sicil Belgesi alınmıştır.
Tesis günlük 3 ton süt işleme kapasitesine sahiptir. Öğrenciler uygulama ve staj yapabilmekte, ilgili öğretim elemanları araştırmalarını yürütebilmekte ve üniversitemiz personeli ile öğrencilerine doğal ve sağlıklı ürünler sunulmaktadır.

Eklenme tarihi :6.10.2022 11:33:56
Son güncelleme : 6.10.2022 11:45:25