Genel Tanıtım

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 30 Mart 1983 tarihinde üniversitenin ikinci fakültesi olarak Antalya’da kuruldu. Eğitim-öğretime, 1984–1985 öğretim yılında Bahçe Bitkileri Bölümüne öğrenci alınmasıyla başlandı. Fakültemiz bugün; çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları, sürekli gelişen araştırma ve uygulama alt yapısı, bilimsel birikime olan katkısı, uluslararası ilişkilerdeki başarısı ile Türkiye’nin önde gelen Ziraat Fakülteleri arasında yerini almıştır.

Fakültemiz toplam 9 bölümden oluşmaktadır:

 • Bahçe Bitkileri
 • Bitki Koruma
 • Tarım Ekonomisi
 • Tarımsal Biyoteknoloji
 • Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Tarla Bitkileri
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Zootekni

 

Fakültemizde halen akademik olarak 100 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 12 araştırma görevlisi, idari olarak ise 40 idari personel ve 18 daimi işçi görev yapmaktadır. Toplam öğrenci sayısı ise 1800 civarındadır. Fakültemizde, Lisans ve Lisansüstü (Y.L. ve Doktora) düzeylerde eğitim verilmektedir. Lisans Programlarından Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni, Tarla Bitkileri, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümlerine YKS – SAY,  Tarım Ekonomisi bölümüne ise YKS – EA puan türlerinden öğrenci kabul edilmektedir.

Fakültemizde eğitim-öğretime beş binada devam edilmektedir. Dersliklerin tamamında projeksiyon ve internet bağlantıları mevcuttur. Ziraat Fakültesinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanısıra, bölge tarımına yönelik bilimsel araştırma, uygulama ve deneme çalışmaları da yapılmaktadır. Bu bağlamda, araştırma arazisi ve laboratuvar donanımı gibi temel altyapı olanakları oldukça iyi düzeydedir. Özellikle tarımsal alanda yeni teknolojilerin kullanılması ve uygulamaya aktarılması, ürün geliştirme ve bölgeye adaptasyonu ile sürdürülebilir tarım konularına öncelik verilmektedir.


Ziraat Fakültesi’nde araştırma, uygulama, analiz, deney vb. hizmetlerin yapıldığı çeşitli laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama çalışmalarının yanısıra, bölgedeki tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin gereksinimlerine yönelik hizmetler de verilmektedir.


Fakültenin Kampüs ve Aksu olmak üzere iki araştırma-uygulama çiftliği bulunmaktadır. Kampüs Çiftliğiaçık ve örtüaltı üretim alanları, hayvancılık tesisleri(büyükbaş ve kanatlılar) ve atölyelerden oluşmaktadır. Çiftlikte domates, biber, salatalık, karpuz, kışlık sebzeler, tatlı patates, günlük süt, ayran, yoğurt, krema, köy tipi beyaz peynir ve bıldırcın yumurtası üretilmektedir. Aksu Çiftliği ise Antalya şehir merkezine 20 km. uzaklıktaki Aksu ilçesinde yer almaktadır. Yaklaşık 1000 dekar büyüklüğünde olan bu çiftlikte de buğday, mısır, yem bitkileri tarımı ile meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Fakültemizle doğrudan ilişkili olan üç Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. Bunlar :

 1. Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji ve Tohumculuk Araştırma Geliştirme Merkezi
 2. Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi
 3. Akdeniz Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

Kalite Politikamız

Ülkemizin tarımsal sorunlarını dikkate alan, uluslararası standartlarda eğitim-öğretimi almış, tarım sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek yeterli donanıma sahip, fakültede aldığı bilgileri uygulama ile entegre edip sorunlara çözüm üretebilecek vizyona sahip ziraat mühendisleri yetiştirmek yanında; kalite yönetim sistemi doğrultusunda sürekli iyileşmeyi ilke edinen, kurum çalışanlarının memnuniyetini ön planda tutan, başarılı çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir fakülte olmaktır.

Eklenme tarihi :6.10.2022 11:14:03
Son güncelleme : 6.10.2022 15:56:47