Program

YÖKAK kriterleri kapsamında Eğitim-Öğretim Süreçlerinde gerçekleştirilecek işlemler

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

YÖKAK Süreçleri ve Akademik Takvim Süreçleri İlişkisi

BÖLÜM/PROGRAM

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO

Ders görevlendirme istatistiklerinin derlenmesi

Birimler bazında ders görevlendirme istatistiklerinin derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesinin Son Günü

Sınıf danışmanları yeni dönem bilgilendirme toplantısı

Bölüm/Anabilim Dalı başkanları bilgilendirme toplantısı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi

Ders kayıt bilgilendirme toplantısı (Sınıf danışmanı ve öğrencilerin katılımı ile)

Ders kayıt bilgilendirme duyurularının birimler tarafından tamamlandığının kontrol edilmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi

Ders kayıt ve öğrenime ara izni ile ilgili istatistiki verilerin derlenmesi

Birimler bazında ders kayıt ve öğrenime ara izni istatistiklerinin derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Öğrenime Ara İzni Başvurusu İçin Son Gün

Yeni gelen öğrenciler için oryantasyon toplantıları

Tüm Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO öğrencileri ile tanışma toplantısı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Derslerin Başlaması

Ders kayıt istatistiklerinin derlenmesi

Birimler bazında ders kayıt istatistiklerinin derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)

Şubelere ayrılan ders sayısının ve gerekçelerinin derlenmesi

Birimlerde şubelere ayrılan ders sayısının ve gerekçelerinin derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Şubelere Ayrılan Derslerin Rektörlüğe Bildirilmesinin Son Günü

Dersten çekilme istatistiklerinin derlenmesi

Birimler bazında dersten çekilme istatistiklerinin derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dersten Çekilmenin Son Günü

Ara sınavlar için ölçme araçlarının etkinlik raporlarının derlenmesi

Ara sınavlar için ölçme araçlarının etkinlik raporlarının derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ara Sınav Sonuçlarının ve Diğer Yıl/Yarıyıl İçi Ölçme Araçları Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Tarihi

Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler ile odak grup görüşmeleri

Bölüm/Anabilim Dalı başkanları odak grup görüşmeleri bilgilendirme toplantısı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ara Sınav Sonuçlarının ve Diğer Yıl/Yarıyıl İçi Ölçme Araçları Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Tarihi (Bahar dönemi)

Devamsızlıktan kalan öğrenci sayılarının derlenmesi

Birimler bazında devamsızlıktan kalan öğrenci sayılarının derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Derslerin Sona Ermesi

Yarıyıl sonu sınavları için ölçme araçlarının etkinlik raporlarının derlenmesi

Yarıyıl sonu sınavları için ölçme araçlarının etkinlik raporlarının derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son

Günü

Bütünleme sınavları için ölçme araçlarının etkinlik raporlarının derlenmesi

Bütünleme sınavları için ölçme araçlarının etkinlik raporlarının derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı (Bütünleme) Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü

Bölüm/Program ders değerlendirme anketlerinin raporlanması

Birimler bazında ders değerlendirme anket sonuçlarının derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı (Bütünleme) Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü

Bölüm/Program mezuniyet istatistiklerinin derlenmesi

Birimler bazında mezuniyet istatistiklerinin derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mezuniyet töreni

İç paydaş anketleri

İç paydaş anketleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Birim özelinde yürütülecek süreçler

Dış paydaş anketleri

Dış paydaş anketleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Birim özelinde yürütülecek süreçler

Bölüm/Program Danışma Kurulu Toplantıları

Birim Danışma Kurulu toplantıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Birim özelinde yürütülecek süreçler

İç ve dış paydaş anketleri, TYYÇ verileri derlenerek müfredat güncelleme çalışmalarının tamamlanması

Müfredat güncelleme çalışmalarının değerlendirilerek güncelleme istatistiklerinin derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan gelecek “Ders katalogları güncelleştirme” konulu yazıya istinaden yürütülecek süreçler

İç ve dış paydaş anketleri, TYYÇ verileri ve diğer değerlendirme verileri derlenerek birim yıllık program değerlendirme raporunun hazırlanması ve iyileştirme çalışmalarının tasarlanması

Bölüm/Programlarda gerçekleştirilen güncelleme ve iyileştirme çalışmalarına dair istatistiklerin derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Birim özelinde yürütülecek süreçler

Eğitim öğretim programlarının yürütülmesinde ve iyileştirilmesinde elde edilen tüm verilerin KİDR raporunda kullanılmak üzere derlenmesi

Bölüm/Programlardan gelen raporların KİDR raporunda kullanılmak üzere derlenmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Birim özelinde yürütülecek süreçler

Bölüm/Program KİDR raporlarının hazırlanması ve kanıtlarla birlikte Müdürlüğe veya Dekanlığa iletilmesi

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO KİDR raporlarının hazırlanması ve kanıtlarla birlikte ilgili birimlere iletilmesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Birim özelinde yürütülecek süreçler

 

Eklenme tarihi :18.09.2023 16:28:33
Son güncelleme : 18.09.2023 16:52:44